Hotline: 0907870572
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

BỘ ĐIỀU KHIỂN LPC MITSUHASHI

PW-800:

PW-800

Nguồn cấp 1 pha AC100V〜AC200V、 50/60Hz
Tiệu thụ điện năng tối đa 80VA
Trọng lượng 1.8kg
Nhiệt độ 0~40℃
Input cảm biến 1 cảm biến
Cảm biến tương thích PW-800R:PS-261、PS-270、PS-1100
PW-800T:PS-711
PW-800U:PS-400、PS-45
Driver tương thích ・PD
PD-400、PD-400-75
PD-400-1/50、PD-710
PD-610、PD-620
PD-620-100、PD-650
PD-650S、
・Tất cả PG series
・Tất cả MR series

PW-1000:

PW-1000

Nguồn cấp 1 pha AC85V〜AC264V、 50/60Hz
Tiệu thụ điện năng tối đa 200VA
Trọng lượng 5kg
Nhiệt độ 0~40℃ độ ẩm <80%
Input cảm biến 2 cảm biến analog
Cảm biến tương thích PS-261、PS-270、PS-1100、PS-300、PS-350、PS-400、PS-45、PS-450、PS-711、PS-800
Driver tương thích ・PD
PD-400、PD-400-75
PD-400-1/50、PD-710
PD-610、PD-620
PD-620-100、PD-650
PD-650S、
・Tất cả PG series
・Tất cả MR series

 

PW-1310:

PW-1310

 

Nguồn cấp 1 pha AC200V、 50/60Hz
Tiệu thụ điện năng tối đa 600VA
Trọng lượng 25kg
Nhiệt độ 0~40℃ độ ẩm <80%
Input cảm biến 1 cảm biến
Cảm biến tương thích PS-261、PS-270、PS-1100、PS-300、PS-350、PS-400、PS-45、PS-450、PS-711、PS-800
Driver tương thích ・PD
PD-811、PD-850、PD-900
 

 

PW-2000:

PW-2000

Nguồn cấp 1 pha AC85~264V
Tiệu thụ điện năng tối đa 250VA
Trọng lượng 6.5kg
Nhiệt độ 0~40℃ độ ẩm <80%
Input cảm biến  2 đầu vào input dạng tương tự 
Cảm biến tương thích PS-261、PS-270、PS-1100、PS-300、PS-350、PS-400、PS-45、PS-450、PS-711、PS-800
Driver tương thích ・PD
PD-811、PD-850

 

 

 

Sản phẩm khác

Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường