Hotline: 0907870572
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

BỘ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ (CHẾ ĐỘ EPC)

 

 

Tên sản phẩm

PR-DPA-100A

Màn hình

3.2inch Full màu TFT-LCD

Chế độ vận hành

EPC1/EPC2/LPC

Cơ cấu chấp hành

Xy lanh điện (loại PR-BS/PR-UM/PR-BM)

Input

Input cảm biến (0 ~ 5Vdc)

Tín hiệu số 12VDC 10mA (đấu dây kiểu sink)

Output

±24VDC(PWM)

Cảnh báo

Trạng thái vận hành AUTO / MANU / CENTER 
Độ lệch cảm biến/ Phát hiện giới hạn / Quá tải

Relay 24VDC 1A (Dry contact)

Nguồn

100 ~ 240Vac ±10%, 50/60Hz (100VA)

Nhiệt độ sử dụng

0℃~+50℃

Khối lượng

2.8kg

 

 

Tên sản phẩm

PR-DPA-150A

Màn hình

3.2inch Full màu TFT-LCD

Chế độ vận hành

EPC1/EPC2/LPC

Cơ cấu chấp hành

Xy lanh thủy lực (PR-LC/PR-HC) và cụm thủy lực (PR-SV)

Input

Input cảm biến (0 ~ 5Vdc)

Tín hiệu số 12VDC 10mA (đấu dây kiểu sink)

Output

±10VDC(300mA)

Cảnh báo

Trạng thái vận hành AUTO / MANU / CENTER 
Độ lệch cảm biến/ Phát hiện giới hạn / Quá tải

Relay 24VDC 1A (Dry contact)

Nguồn

100 ~ 240Vac ±10%, 50/60Hz (30VA)

Nhiệt độ sử dụng

0℃~+50℃

Khối lượng

2.3kg

Tên sản phẩm

PR-DPA-200

Màn hình

128x64 Graphic LCD

Chế độ vận hành

CPC/EPC

Cơ cấu chấp hành

Xy lanh điện (loại PR-BS, PR-BM) & kết hợp với cảm biến vị trí (PR-BM/ PR-LS)

Input

Input cảm biến (0 ~ 5Vdc)

Tín hiệu số 12VDC 10mA (đấu dây kiểu sink)

AUTO,MANU,CENT,LEFT,RIGHT 

Output

±24VDC(PWM)

Cảnh báo

Trạng thái vận hành AUTO / MANU / CENTER 
Độ lệch cảm biến/ Phát hiện giới hạn / Quá tải

Relay 24VDC 1A (Dry contact)

Nguồn

100 ~ 240Vac ±10%, 50/60Hz (100VA)

Nhiệt độ sử dụng

0℃~+50℃

Khối lượng

6kg

 

 

 

Tên sản phẩm

PR-DPA-250

Màn hình

128x64 Graphic LCD

Chế độ vận hành

CPC/EPC

Cơ cấu chấp hành

Xy lanh thủy lực (loại PR-LC,PR-HC) & kết hợp với cảm biến vị trí (PR-BM/ PR-LS)

Input

Input cảm biến (0 ~ 5Vdc)

Tín hiệu số 12VDC 10mA (đấu dây kiểu sink)

AUTO,MANU,CENT,LEFT,RIGHT 

Output

±10VDC(300mA)

Cảnh báo

Trạng thái vận hành AUTO / MANU / CENTER 
Độ lệch cảm biến/ Phát hiện giới hạn / Quá tải

Relay 24VDC 1A (Dry contact)

Nguồn

100 ~ 240Vac ±10%, 50/60Hz (100VA)

Nhiệt độ sử dụng

0℃~+50℃

Khối lượng

6kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường