Hotline: 0907870572
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY BỎ TÚI GIA VỊ MITSUHASHI SMF SERI

Thiết kế tiết kiệm không gian cho phép một bộ phân phối túi xử lý công việc đặt nhiều túi trong một khay chứa liền kề.
Nếu hai bộ phân phối túi được sử dụng, có thể tải hai sản phẩm cùng một lúc và thực hiện thao tác giống nhau .

Năng suất

Tối đa 30 nhịp /phút (Khi phân phối 6 hàng ) 1
Tối đa 25 nhịp /phút (Khi phân phối 4 hàng )
1

Kích thước túi

Rộng        50100mm
Dài            50100mm
Độ dày tối đa       30mm

Nguồn điện

3φ AC200220V 5060Hz 1.5kVA 2

Trọng lượng

Khoảng 150 kg (bao gồm cả bộ phân phối túi: khoảng 50 kg) 2

Nguồn khí

0.5MPa 10Lmin(ANR) 2

 

1 Số lượng túi đầu vào được xác định bởi kích thước túi, khoảng cách đầu vào (cốc), số hàng đầu vào, v.v. Hãy liên hệ với chúng tôi.
2 Khác nhau tùy thuộc vào các tùy chọn được cài đặt.

Sản phẩm khác

Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường