Hotline: 0907870572
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

TRỤC ĐỠ CUỘN NGUYÊN LIỆU AIREX

1) Trục khí (Air Shaft):

 1. AIREX Both-side Type Shaft  (Trục đỡ hai phía)

AIREX エアーシャフト 両持支持タイプ

 

 1. AIREX Open-side Type Shaft (Trục đỡ 1 phía)
 2. AIREX air shaft cantilever support type 

AIREX エアーシャフト 片持支持タイプ

 

 1. AIREX Strip Shaft

AIREX ストライプシャフト

 1. AIREX Air Shaft Carbon Type

AIREX エアーシャフト カーボンType

 

 1. AIREX Roller Type Shaft 

AIREX エアーシャフト コロ付きType

 

 1.  AIREX Leaf Type Shaft 

AIREX エアーシャフト リーフType

 

 1.  AIREX Stroke Adjustment Type Shaft

AIREX エアーシャフト ストローク調整Type

 

 1.  AIREX Clean Type Shaft 

AIREX エアーシャフト クリーンType

2) Trục cơ khí (Mechanical Shaft):

 

 1. Loại xy lanh: Sử dụng một xy lanh khí nén để cố định.

AIREX メカニカルシャフト シリンダ式

 

 1. Loại xiết vặn: Sử dụng cơ cấu ren để cố định.

AIREX メカニカルシャフト ネジ式

 

 

3) Măm cặp khí nén (Air Chuck):

 

 1. Loại dành cho cuộn nặng 250 kg
 2. Loại dành cho cuộn nặng 500 kg
 3. Loại dành cho cuộn nặng 1000 kg
 4. Loại dành cho cuộn nặng 2000 kg

Bộ chuyển đổi trục (adapter):

AIREX アダプタ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường