Hotline: 0907870572
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

MOTOR CHỈNH BIÊN PR-LPS/LPD/LPS2

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm

PR-LPS                                                  PR-LPD

Tốc độ

     40mm/sec

Di chuyển

    300    /   500   /   700   /   900

Đầu vào

    24V/1A

Nhiệt độ xung quanh

       0~+50℃

 

Kích thước bên ngoài

 

PR-LPS-300/500/700/900

Tên sản phẩm

A                                        B                               C

PR-LPS-300

300                                  730                              330

PR-LPS-500

500                                  930                              530

PR-LPS-700

700                                  1130                           730

PR-LPS-900

900                                  1330                            930

 

PR-LPD-300/500/700/900

Tên sản phẩm

A                                        B                               C

PR-LPD-300

300                                  1260                            860

PR-LPD-500

500                                  1660                           1260

PR-LPD-700

700                                  2060                           1660

PR-LPD-900

900                                  2460                            2060

 

PR-LPD-300/500/700/900

Tên sản phẩm

A                                        B                               C

PR-LPD-300

300                                  1260                            860

PR-LPD-500

500                                  1660                           1260

PR-LPD-700

700                                  2060                           1660

PR-LPD-900

900                                  2460                            2060

Sản phẩm khác

Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường