Hotline: 0907870572
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

THẮNG TỪ PORA

PRB-Y4 (Làm mát bằng không khí đối lưu tự nhiên)

 

PRB-Y4/Y5 (Làm mát bằng không khí đối lưu tự nhiên)

PRB-Y4/YS5 (Làm mát bằng không khí đối lưu tự nhiên)

 

PRB-Y4/YF5 (Làm mát bằng đối lưu cưỡng bức)

PRB-W3/W4/W5 (Làm mát bằng nước)

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác

Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường